♥مروارید♥

فقط کسانی که خیلی گریه کرده باشند ، خندیدن را بلدند.

♥مروارید♥

فقط کسانی که خیلی گریه کرده باشند ، خندیدن را بلدند.

 

به سلامتیِ اونی که وقتی بودیم باهامون حال کرد ، اگه نبودیم ازمون یاد کرد

اونی که اگه بودیم دعامون کرد ، اگه نبودیم آرزومون کرد


اونی که وقتی بودیم خندید ، اونی که وقتی نبودیم نالید


سلامتیِ اونی که هرچند دلخور بود ولی واس دلخوشیِ ما خندید 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺸﺘﯿﺎ ﻧﻪ ﻭﺣﺸﯿﺎ


سلامتی دلتنگا نه دلسنگا


سلامتی سربازا نه چتربازا


سلامتی رازدارا نه نازدارا


سلامتی تو دلیا نه تو مخیا


سلامتی رفقا نه رقبا


سلامتی زجر دیده ها


سلامتیه خودم و خودت !

 • morvarid mm

می دونی برنده ترین چیزی که تو دنیاست چیه؟


خاطره ای که می خوای فراموش کنی


و با هر نفس بیشتر یادت میاد

 • morvarid mm

تا وقتی زنده ایم واسه هیشکی مهم نیس…


همین که مُردیم میشیم عزیز دل همه…

 • morvarid mm

ﺭﺩ " ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺩﯾﺪ

 

ﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﻪ، ﺷﺎﯾﺪ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ

 

ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺮﺳﻦ ﮐﻪ، ﺑﻪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯿﺒﺮﻥ

 

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ

 

ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ،

 

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﮐﺸﯿﺪﻥ،

 

ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ

 

ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺪﻥ ...

 

ﻫﻤﯿﻨﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺸﻮﻧﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ،

 

ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰنن "ﺧﻮﺑﻢ " ، " ﺧﻮﺑﯿﻢ " ...

 

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺑﻢ ...

 

شما چطورید؟!!

 • morvarid mm

یه وقتایی،

 

یه حرفایی،

 

چنان آتیشت میزنه

 

که دوست داری فریاد بزنی،

 

ولی نمیتونی!

 

دوست داری اشک بریزی،

 

ولی نمیتونی!

 

حتی دیگه نفس کشیدنم برات سخت میشه!

 

تمام وجودت میشه بغضی که نمیترکه،

 

به این میگن:

 

درد بی درمون....

 

 • morvarid mm

 

دلم کار دست است

خودم بافتمش

تارش از سکوت

پودش از تنهایی

همین است که خریدار ندارد…

 • morvarid mm

چـقــــدر ســـختــــه منـــطقـــــی فــکر کنــــیوقتــــی ...
احــســـاســـاتـــت داره خـــفــت میـــکنـــه.....

 • morvarid mm

 

آدم ها عادت می کنند

 

به هر چیزی

 

حتی به خنجر هایی که از پشت می خورند

 

 • morvarid mm

او راحت از من گذشت

 

اگر خدا هم راحت از او بگذرد ،

 

قیامــت را مـــــــن به پا میکنم...!

 • morvarid mm

خدا جــــــونم!خودت به این خوبی...آدم هات به کی رفتن؟؟؟

 • morvarid mm

 

گاهی نمیشه دست از دوست داشتن یکی برداشت

 

حتی وقتی ازش متنفری ...

 • morvarid mm

حواست هست خدا ؟؟

 

هر وقت صدای شکستن خودمو شنیدم گفتم باشه منم خدایی دارم

 

حواست هست خدا ؟؟

 

از بچگی تا الان هر وقت زمین خوردم یک جمله شنیدم :‌

 

*خدا بزرگه*!!!

 

حواست هست خدا؟؟

 

حواست هست هر روز باهات درد و دل میکنم ؟؟

 

خدا حواست باشد دیگر نفس کم آوردم ...

 

 • morvarid mm

 • morvarid mm

 لبخـــندمـــ را بریـ ــ ــدم


قــاب گــرفتمــــ


بــ ــه صـورتـم آویختــم !


حــالا بـا خیــال راحــت


هــر وقتـــ دلـــــمـــ گـــرفتـــ


” بغـــض ” مـیکنمــــ …

 • morvarid mm

هَمیـטּ لَـפـظـﮧ

آرامَمـ !

بَرآے בقآیِقـے نآمَعلـمـ

بـے فآصِلـﮧ…

بـے פـرفـ …

” نُتــِ سُکوتـ رآ اِجرآ مـے ڪُنَمـ ”

میـבآنَمـ ایـלּ تَنهآ چیزیستـ ڪﮧ تـنیز مـے شِنَـے

هیـ ــــــس

گـش ڪـُـלּ… !

 • morvarid mm

تمـــام غصــه هــایــی را کـــه بــرایـــت خـــوردم!


بـــالا مــی آورم


طـــعـــم بـــیهودگـــی مــیــداد…!

 • morvarid mm

این روزها چه شکستنی شده ام

با هرگفتاری

باهرکرداری

باهرنگاهی

صدای شکسته شدن میپیچد درونم

 

این روزها چه تلخ شده ام

مثل قهوه

 

مثل درد

واین تلخی گاهی کام خودم را هم تلخ میکند

 

این روزها چه سرد شده ام

ازهمه آدمها

ازهمه دنیا

ازهمه رویاها

مثل آدم برفی تنهای درون باغ

 

این روزها چه سخت میگذرد

اما امید هنوز زنده است

 

 

 • morvarid mm

گلوی آدم را


باید گاهی بتراشند


تا برای دلتنگی های تازه جا باز شود


دلتنگی هایی که جایشان نه در دل


که در گلوی آدم است


دلتنگی هایی که می توانند آدم را خفه کنند . . .

 • morvarid mm

بگم بسلامتیه؟؟!

بسلامتی چی؟؟

 

بسلامتی روزگار؟

که پیرم کرد...؟

 

سلامتی زندگی؟

که هیچ جوری باهام راه نیومد...؟

 

سلامتی دل بزرگم؟

که شکست و هزار تیکه شد...؟

 

سلامتی چشام؟

که یکیش اشکه یکیش خون...؟

 

سلامتی دستم؟

که نمک نداره...؟

 

سلامتی آدمای اطرافم؟

که هیچکدومشون دوسم ندارن؟

 

سلامتیه چی؟

'بذاربگم سلامتیه قبرم که با همه بدبختیم بالاخره یه روزتمام وجودمو تو آغوش میکشه. . . .؟؟؟؟؟

 

 

 • morvarid mm