♥مروارید♥

فقط کسانی که خیلی گریه کرده باشند ، خندیدن را بلدند.

♥مروارید♥

فقط کسانی که خیلی گریه کرده باشند ، خندیدن را بلدند.

خودمون " آس "

 

رفیقامون " خاص "

 

 دنیا مال ماس!

 

گوره پدره اونکه مارو نخواس!

 

سرمون بالاست

 

 چون بالاسرمون " خداست"............

 

اینم راه راست

 

واسه اونکه مارو نخواست

 

واسه همین چند جملس که به ما میگن " خاص "(پرچممونم همیشه بالاست)